• Plastico S.C.
  • ul. Majkowskiego 8
  • 83-304 Przodkowo
  • REGON: 191374152
  • NIP: 589-15-71-177
  • Zakład produkcyjny
  • ul. Kartuska 17
  • 83-304 Przodkowo
  • Jarosław Labudda tel. kom. +48 606 900 532
  • Wiesław Krauze tel. kom. +48 606 901 082

Proces wytłaczania

Wytłaczanie to proces ciągły uplastyczniania masy tworzywa w układzie uplastyczniającym składającym się ze ślimaka i cylindra oraz przepuszczenia go do uformowania w głowicy oraz przeciśnięcia przez różnego rodzaju dysze kształtujące nazywane formownikami celem ukształtowania wytłoczyny w żądany wyrób. Najczęściej używane maszyny to wytłaczarki jednoślimakowe o zmiennej geometrii ślimaka, który obracając się w cylindrze transportuje i uplastycznia tworzywo.

Cylinder ogrzewany jest w procesie przetwórczym grzałkami, tworzywo topi się od tarcia i ogrzewania, spręża i przeciska przez formujące elementy. Ich konstrukcja, sposób modelowania przepływu jest dla każdego detalu indywidualny zależny od wielu czynników.

Kolejnym etapem produkcji jest wprowadzenie wytłoczyny w tzw. kalibrator lub rząd kalibratorów, aby zestalić wytłoczynę pod wpływem podciśnienia w gotowy wyrób. Różnorodność rozwiązań produkcyjnych i możliwości kształtów jest niemal nieograniczona. Schłodzony wyrób odbiera regulujący prędkość odciąg i tniemy na wskazane długości np. piłami nadążnymi.