• Plastico S.C.
  • ul. Majkowskiego 8
  • 83-304 Przodkowo
  • REGON: 191374152
  • NIP: 589-15-71-177
  • Zakład produkcyjny
  • ul. Kartuska 17
  • 83-304 Przodkowo
  • Jarosław Labudda tel. kom. +48 606 900 532
  • Wiesław Krauze tel. kom. +48 606 901 082

Polietylen PE

Polietylen PE, wyróżniamy polietylen o małej gęstości LD-PE 0,915-0,935 g/cm3 i polietylen o dużej gęstości HD-PE 0,942-0,965 g/cm3.Polietylen jest odporny na działanie wody roztworów soli, kwasów, ługów, alkoholi oraz benzyny. Polietylen przerabia się głównie metodą wtrysku i wytłaczania i rozdmuchu. Do poszczególnych wyrobów trzeba użyć odmian o odpowiedniej charakterystyce przetwórczej. Zasadniczo do wytłaczania dedykowany jest LD-PE, ale przerabiamy również metodą ekstruzji HD-PE. Standardowo z LD-PE wykonujemy miękkie wężyki, giętkie rury, profile osłonowe, płaskowniki, ale realnie ujmując zastosowanie da się wytłoczyć „prawie wszystko”. PE to materiał wymagający kompensaty termicznej. Obrazowo ujmując wyroby „żyją „względem temperatury.Surowiec o dużym skurczu.

Połączenia klejowe są raczej słabe. Natomiast dobrze się spawa i zgrzewa.