• Plastico S.C.
  • ul. Majkowskiego 8
  • 83-304 Przodkowo
  • REGON: 191374152
  • NIP: 589-15-71-177
  • Zakład produkcyjny
  • ul. Kartuska 17
  • 83-304 Przodkowo
  • Jarosław Labudda tel. kom. +48 606 900 532
  • Wiesław Krauze tel. kom. +48 606 901 082

Międzynarodowe skróty stosowane w nazewnictwie tworzyw sztucznych

ABA Acrylonitrile-butadiene-acrylate terpolimer akrylonitryl/butadien/akrylan
ABS Acrylonitrile-butadiene-styrene terpolimer akrylonitryl/butadien/styren
AES Acrylonitrile-ethylene-styrene terpolimer akrylonitryl/etylen-propylen/styren
AMMA Acrylonitrile/methyl Methacrylate kopolimer akrylonitryl/metakrylan metylu
ASA Acrylonitrile-styrene-acrylate terpolimer akrylonitryl/styren/akrylan
CA Cellulose acetate octan celulozy
CAB Cellulose acetate butyrate octanomaślan celulozy
CAP Cellulose acetate propionate octanopropionian celulozy
CF Cresol-formaldehyde żywica krezolowo-formaldehydowa
CMC Carboxymethyl cellulose karboksymetyloceluloza
CN Cellulose nitrate azotan celulozy
CP Cellulose propionate propionian celulozy
CPE Chlorinated polyethylene chlorowany polietylen
CPVC Chlorinated poly(vinyl chloride) chlorowany poli(chlorek winylu)
CTA Cellulose triacetate trioctan celulozy
EC Ethyl cellulose etyloceluloza
EEA Ethylene/ethyl acrylate kopolimer etylen/akrylan etylu
EMA Ethylene/methacrylic acid kopolimer etylen/metakrylan
EP Epoxy, epoxide żywica epoksydowa
EPDM Ethylene-propylene-diene terpolimer etylen/propylen/dien
EPM Ethylene-propylene polymer kauczuk etylenowo/propylenowy
ETFE Ethylene-tetrafluoroethylene kopolimer etylen/tetrafluoroetylen
EVAC Ethylene/vinyl acetate etylen/octan winylu
EVAL lub EVOH Ethylene-vinyl alcohol etylen/alkohol winylowy
FEP Perfluoro(ethylene-propylene) kopolimer tetrafluoroetylen/heksafluoropropylen perfluorowany kopolimer etylen/propylen
HDPE High-density polyethylene plastics polietylen o dużej gęstości
LCP Liquid crystal polymer polimer ciekłokrystaliczny
LDPE Low-density polyethylene plastics polietylen o małej gęstości
LLDPE Linear low-density polyethylene polietylen o małej gęstości liniowy
LMDPE Linear medium-density polyethylene polietylen o średniej gęstości liniowy
MBS Methacrylate-butadiene-styrene terpolimer metakrylan metylu/butadien/styren
MC Methyl cellulose metyloceluloza
MDPE Medium-density polyethylene polietylen o średniej gęstości
MF Melamine-formaldehyde resin żywica meleminowo-formaldehydowa
MPF Melamine/phenol-formaldehyde żywica meleminowo-fenolowo-formaldehydowa
PA Polyamide (nylon) poliamid
PAE Polyarylether poliaryloeter
PAEK Polyaryletherketone poliaryloeteroketon
PAI Polyamide-imide poliamidoimid
PAN Polyacrylonitrile poliakrylonitryl
PAR Polyaryl amide poliarylan
PAS Polyarylsulfone poliarylosulfon
PB Polybutene-1 poli(1-buten)
PBA Poly(butyl acrylate) poli(akrylan butylu)
PBT Poly(butylene terephthalate) poli(tereftalan butylenu)
PC Polycarbonate poliwęglan
PCTFE Polychlorotrifluoroethylene polichlorotrifluoroetylen
PDAP Poly(diallyl phthalate) poli(ftalan diallilu)
PE Polyethylene polietylen
PE-HD High-density polyethylene plastics polietylen o dużej gęstości
PE-HD-HMW High molecular weight PE polietylen o dużej gęstości wysokomolekularny
PE-HD-UHMW Ultra-high molecular weight PE polietylen o dużej gęstości bardzo wyokomolekularny
PE-LD Low-density polyethylene plastics polietylen o małej gęstości
PE-LLD Linear low-density polyethylene liniowy polietylen o małej gęstości
PE-MD Medium-density polyethylene polietylen o średniej gęstości
PEEK Polyetheretherketone polieteroeteroketon
PEI Poly(etherimide) polieteroimid
PEK Polyether ketone polieteroketon
PEOX Poly(ethylene oxide) poli(tlenek etylenu), polioksyetylen
PES Poly(ether sulfone) poliaryloeterosulfon
PET Poly(ethylene terephthalate) poli(tereftalan etylenu)
PF Phenol-formaldehyde resin żywica fenolowo-formaldehydowa
PI Polyimide poliimid
PIB Polyisobutylene poliizobutylen
PMMA Poly(methyl methacrylate) poli(metakrylan metylu)
PMP Poly(4-methylpentene-1) poli(4-metylo-1-penten)
PMS Poly(alpha-methylstyrene) poli-d-metylostyren
POM Polyoxymethylene, polyacetal polioksymetylen, poliacetal
PP Polypropylene polipropylen
PPE Poly(phenylene ether) polieter fenylowy
PPO Poly(phenylene oxide) deprecated polioksyfenylen
PPOX Poly(propylene oxide) poli(tlenek propylenu), polioksypropylen
PPS Poly(phenylene sulfide) poli(siarczek fenylenu), poli(sulfid fenylenu)
PPSU Poly(phenylene sulfone) poli(sulfon fenylenu)
PS Polystyrene polistyren
PSU Polysulfone polisulfon
PTFE Polytetrafluoroethylene politetrafluoroetylen
PUR Polyurethane poliuretan
PVAC Poly(vinyl acetate) poli(octan winylu)
PVAL Poly(vinyl alcohol) poli(alohol winylowy)
PVB Poly(vinyl butyral) poliwinylobutyral
PVC Poly(vinyl chloride) poli(chlorek winylu)
PVDC Poly(vinylidene chloride) poli(chlorek winylidenu)
PVDF Poly(vinylidene fluoride) poli(fluorek winylidenu)
PVF Poly(vinyl fluoride) poli(fluorek winylu)
PVFM Poly(vinyl formal) poliwinyloformal
PVK Polyvinylcarbazole poliwinylokarbazol
PVP Polyvinylpyrrolidone poliwinylopirolidon
S/MAH Styrene-maleic anhydride plastic kopolimer styren/ bezwodnik meleinowy
SAN Styrene-acrylonitrile plastic kopolimer styren/akrylonitryl
SB Styrene-butadiene plastic kopolimer styren/butadien
Si Silicone plastics silikony
SMS Styrene/alpha-methylstyrene plastic kopolimer styren/&-metylostyren
SP Saturated polyester plastic poliester nasycony
TEO Thermoplastic Elastomer, Olefinic elastomer termoplastyczny olefinowy
TES Thermoplastic Elastomer, Styrenic elastomer termoplastyczny styrenowy
TPEL Thermoplastic elastomer elastomer termoplastyczny
UF Urea-formaldehyde resin żywica mocznikowo-formaldehydowa
UHMWPE Ultra-high molecular weight PE polietylen bardzo wysokomolekularny
UP Unsaturated polyester poliester nienasycony
VCE Vinyl chloride-ethylene resin kopolimer chlorek winylu/etylen
VCMA Vinyl chloride-methyl acrylate kopolimer chlorek winylu/akrylan metylu
VCMMA Vinyl chloride-methylmethacrylate kopolimer chlorek winylu/metakrylan metylu
VCVAC Vinyl chloride-vinyl acetate resin kopolimer chlorek winylu/octan winylu
VCVDC Vinyl chloride-vinyfidene chlori kopolimer chlorek winylu/chlorek winylidenu