• Plastico S.C.
  • ul. Majkowskiego 8
  • 83-304 Przodkowo
  • REGON: 191374152
  • NIP: 589-15-71-177
  • Zakład produkcyjny
  • ul. Kartuska 17
  • 83-304 Przodkowo
  • Jarosław Labudda tel. kom. +48 606 900 532
  • Wiesław Krauze tel. kom. +48 606 901 082

ABS

ABS akrylonitryl-butadien-styren kopolimer PS polistyrenu. Homopolimer PS jest sztywny i twardy, ale łatwo pęka, jest kruchy. Stąd lepsze zastosowanie w wytłaczaniu znajduje ABS i blendy z powodu licznych możliwości modyfikacji ich właściwości. Do klejenia stosuje się kleje rozpuszczalnikowe lub dwuskładnikowe.

ABS a szczególnie kopolimer PC ABS charakteryzuje się dużą sztywnością oraz odpornością na uderzenia w niskich temperaturach. Profile posiadają wyjątkowo błyszczącą powierzchnię wykończenia, jest droższy niż PVC, ale tańszy od PC. Zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, na rury, profile, przy produkcji zabawek, w sprzęcie AGD obudowy. Zadowalająca odporność na działanie ługów, rozcieńczonych kwasów, węglowodorów alifatycznych, olejów i tłuszczów. Nieodporny na działanie kwasów, estrów oraz ketonów. Jest jednym z niewielu tworzyw sztucznych, które można pokrywać warstwami metalicznymi podczas obróbki galwanicznej.Zakres temperatur dla pracy ciągłej: od -40 do +85 °C.