• Plastico S.C.
  • ul. Majkowskiego 8
  • 83-304 Przodkowo
  • REGON: 191374152
  • NIP: 589-15-71-177
  • Zakład produkcyjny
  • ul. Kartuska 17
  • 83-304 Przodkowo
  • Jarosław Labudda tel. kom. +48 606 900 532
  • Wiesław Krauze tel. kom. +48 606 901 082

Rurki plastikowe, złączki i uchwyty elektroinstalacyjne ce

Rury plastikowe elektroinstalacyjne stosowane są do prowadzenia instalacji elektrycznej i teletechnicznej na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Ich najważniejszą funkcją jest mechaniczna ochrona kabli i przewodów znajdujących się wewnątrz nich. Dzięki elementom łączącym i mocującym tworzą system, który umożliwia łatwe układanie oraz wymianę i modernizację instalacji elektrycznej. Rurki plastikowe wykonane są z niepodtrzymującego ognia polichlorku winylu (PCW), dzięki czemu możemy być pewni ich trwałości.

Rurki elektroinstalacyjne:

RL-13, RL-16, RL-18, RL-22, RL-28, RL-32, RL-37, RL-46

Złączki:

Z-13, Z-16, Z-18, Z-22, Z-28, Z-32, Z-37, Z-47

Uchwyty zamknięte i otwarte:

U-16, U-18, U-22, U-28, U-32, U-37, U-47

Puszka:

PK-1 130X13